Kết quả xổ Số Miền Nam

Miền nam

mega645-530.jpg 32,1
power655-7364.jpg 119,9 3,0
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền nam

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

05/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

05-11

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
42VL4511KS4530TV45
100N
06
65
23
200N
749
123
485
400N
4554
4666
6440
6954
9770
3706
8150
5088
6709
1TR
5355
8426
4711
3TR
66421
83692
28398
17763
61103
90273
44567
80952
34830
42203
59205
30680
21087
86837
91773
97604
09870
82149
28693
46454
67611
10TR
49720
36780
75892
39006
06669
43695
15TR
61758
14757
66315
30TR
25758
71421
06791
2 TỶ
413635
313543
010000
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 05-11-2021

Vĩnh Long
0 0603
1
2 2120
3 35
4 4940
5 545558
6 666367
7 73
8 80
9 9298
Bình Dương
0 060305
1
2 232621
3 3037
4 43
5 545257
6 65
7 70
8 8087
9 92
Trà Vinh
0 090400
1 1115
2 23
3
4 49
5 5054
6 69
7 7370
8 8588
9 939591

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 05-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Vĩnh Long - 05-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6440
9720
6780
6421
3692
7763
1103
0273
4554
5355
3635
06
4666
4567
8398
1758
5758
749
Bình Dương - 05-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9770
4830
0680
1421
0952
5892
123
2203
3543
6954
65
9205
3706
8426
9006
1087
6837
4757
Trà Vinh - 05-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8150
9870
0000
4711
7611
6791
23
1773
8693
7604
6454
485
3695
6315
5088
6709
2149
6669

Xem KQXS Miền Nam

29/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

29-10

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
42VL4410KS4430TV44
100N
13
79
44
200N
248
317
717
400N
5219
0413
5400
9217
3170
2453
3827
3874
4523
1TR
9217
1116
5807
3TR
49419
17531
44082
89682
28842
55706
61890
77989
44921
26156
31714
27574
50907
70726
86111
79216
98806
19428
50755
49335
07804
10TR
01242
14542
96588
48326
41202
57405
15TR
37650
79548
81293
30TR
90714
28733
03208
2 TỶ
566431
566307
055277
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 29-10-2021

Vĩnh Long
0 0006
1 1319171914
2
3 3131
4 48424242
5 50
6
7
8 8282
9 90
Bình Dương
0 0707
1 171614
2 2126
3 33
4 48
5 5356
6
7 797074
8 8988
9
Trà Vinh
0 070604020508
1 171116
2 272328
3 35
4 44
5 55
6
7 7477
8
9 93

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 29-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Vĩnh Long - 29-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5400
1890
7650
7531
6431
4082
9682
8842
1242
4542
13
0413
0714
5706
9217
248
5219
9419
Bình Dương - 29-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3170
4921
2453
8733
1714
7574
1116
6156
0726
8326
317
9217
0907
6307
6588
9548
79
7989
Trà Vinh - 29-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6111
1202
4523
1293
44
3874
7804
0755
9335
7405
9216
8806
717
3827
5807
5277
9428
3208

Xem KQXS Miền Nam

22/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

22-10

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
42VL4310KS4330TV43
100N
86
64
46
200N
301
164
264
400N
8686
0041
3791
1934
0427
4660
3239
6659
9275
1TR
2609
7623
6825
3TR
81548
72555
25558
59947
77194
58142
56835
04989
02060
99520
88062
76927
22271
92952
58843
37948
44683
14807
54719
06402
42624
10TR
67456
93988
88733
60955
71308
14967
15TR
84677
99169
09902
30TR
98537
31373
42000
2 TỶ
736861
863825
670059
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 22-10-2021

Vĩnh Long
0 0109
1
2
3 3537
4 41484742
5 555856
6 61
7 77
8 8688
9 9194
Bình Dương
0
1
2 2723202725
3 3433
4
5 5255
6 64606269
7 7173
8 89
9
Trà Vinh
0 0702080200
1 19
2 2524
3 39
4 464348
5 5959
6 6467
7 75
8 83
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 22-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Vĩnh Long - 22-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
301
0041
3791
6861
8142
7194
2555
6835
86
8686
7456
9947
4677
8537
1548
5558
3988
2609
Bình Dương - 22-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4660
2060
9520
2271
8062
2952
7623
8733
1373
64
164
1934
0955
3825
0427
6927
4989
9169
Trà Vinh - 22-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000
6402
9902
8843
4683
264
2624
9275
6825
46
4807
4967
7948
1308
3239
6659
4719
0059

Xem KQXS Miền Nam

15/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

15-10

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
XSVLXSBDXSTV
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 15-10-2021

Vĩnh Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Dương
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trà Vinh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 15-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Vĩnh Long - 15-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Dương - 15-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Trà Vinh - 15-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

08/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

08-10

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
XSVLXSBDXSTV
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 08-10-2021

Vĩnh Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Dương
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trà Vinh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 08-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Vĩnh Long - 08-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Dương - 08-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Trà Vinh - 08-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

01/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

01-10

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
XSVLXSBDXSTV
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 01-10-2021

Vĩnh Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Dương
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trà Vinh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 01-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Vĩnh Long - 01-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Dương - 01-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Trà Vinh - 01-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

24/092021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

24-09

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
XSVLXSBDXSTV
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 24-09-2021

Vĩnh Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Dương
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trà Vinh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 24-09-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Vĩnh Long - 24-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Dương - 24-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Trà Vinh - 24-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 11-11-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

29  ( 9 ngày )
27  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )
31  ( 5 ngày )
78  ( 5 ngày )
32  ( 5 ngày )
92  ( 5 ngày )
30  ( 5 ngày )
69  ( 5 ngày )
71  ( 4 ngày )
58  ( 4 ngày )
88  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

29  ( 15 ngày )
17  ( 13 ngày )
64  ( 9 ngày )
69  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
65  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
04  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
55  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

51 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
26 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
44 ( 3 Ngày ) ( 7 lần )
86 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
36 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
60 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
42 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
05 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
09 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
10 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
41 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
91 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
43 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
74 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
40 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
02 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
01 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
21 Lần 0
0 18 Lần 0
21 Lần 0
1 18 Lần 0
7 Lần 0
2 14 Lần 0
12 Lần 0
3 20 Lần 0
27 Lần 0
4 26 Lần 0
18 Lần 0
5 14 Lần 0
15 Lần 0
6 18 Lần 0
13 Lần 0
7 13 Lần 0
15 Lần 0
8 9 Lần 0
13 Lần 0
9 12 Lần 0
Thể thao Bóng rổ Thể thao trực tiếp Bóng đá Baccarat casino Cá độ thể thao Casino game poker Game casino poker Casino game nổ hũ Baccarat Trò chơi poker sòng bạc Game poker Trò poker Baccarat