Kết quả xổ Số Miền Nam

Miền nam

mega645-530.jpg 32,1
power655-7364.jpg 119,9 3,0
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền nam

Trực tiếp KQXS Miền nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

11/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

11-11

Tây NinhAn GiangBình Thuận
11K2AG-11K211K2
100N
14
10
51
200N
101
610
040
400N
4335
7286
3174
5040
4403
5695
5564
9716
4474
1TR
3244
0801
4549
3TR
92445
09919
73168
91109
87910
86215
46143
73391
91233
96236
37584
14826
59105
05337
29602
63650
89509
54833
50091
58994
13522
10TR
94344
13643
64073
44833
19418
77941
15TR
69961
23141
83180
30TR
10502
31109
00607
2 TỶ
711260
931748
989942
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 11-11-2021

Tây Ninh
0 010902
1 14191015
2
3 35
4 444543
5
6 686160
7 74
8 86
9
An Giang
0 03010509
1 10
2 26
3 33363733
4 404148
5
6
7 73
8 84
9 9591
Bình Thuận
0 020907
1 1618
2 22
3 33
4 40494142
5 5150
6 64
7 74
8 80
9 9194

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 11-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 11-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7910
1260
101
9961
0502
6143
3643
14
3174
3244
4344
4335
2445
6215
7286
3168
9919
1109
An Giang - 11-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
610
5040
0801
3391
3141
4403
1233
4073
4833
7584
5695
9105
6236
4826
5337
1748
1109
Bình Thuận - 11-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
040
3650
3180
51
0091
7941
9602
3522
9942
4833
5564
4474
8994
9716
0607
9418
4549
9509

Xem KQXS Miền Nam

04/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

04-11

Tây NinhAn GiangBình Thuận
11K1AG-11K111K1
100N
62
96
88
200N
503
455
017
400N
5388
6752
3177
6369
8376
2771
4728
4211
7370
1TR
3147
7846
0300
3TR
79607
00043
64786
29334
34353
73228
74249
58373
21107
66993
81874
47642
28173
50720
14396
09941
93372
65172
75702
78017
75292
10TR
49148
85933
32437
26408
26367
64864
15TR
81858
56013
32243
30TR
23095
27742
23296
2 TỶ
684051
681879
215172
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 04-11-2021

Tây Ninh
0 0307
1
2 28
3 3433
4 47434948
5 52535851
6 62
7 77
8 8886
9 95
An Giang
0 0708
1 13
2 20
3 37
4 464242
5 55
6 69
7 767173747379
8
9 9693
Bình Thuận
0 0002
1 1711
2 28
3
4 4143
5
6 6764
7 70727272
8 88
9 969296

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 04-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 04-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4051
62
6752
503
0043
4353
5933
9334
3095
4786
3177
3147
9607
5388
3228
9148
1858
4249
An Giang - 04-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0720
2771
7642
7742
8373
6993
8173
6013
1874
455
96
8376
7846
1107
2437
6408
6369
1879
Bình Thuận - 04-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7370
0300
4211
9941
3372
5172
5702
5292
5172
2243
4864
4396
3296
017
8017
6367
88
4728

Xem KQXS Miền Nam

28/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

28-10

Tây NinhAn GiangBình Thuận
10K4AG-10K410K4
100N
74
68
57
200N
946
504
497
400N
2383
6058
9309
8283
7070
0328
9211
1730
4692
1TR
3798
0000
3504
3TR
12740
10265
45862
73648
48795
22132
81842
36138
75274
38736
03338
65523
39655
97507
71829
49087
47113
71065
33419
71250
07855
10TR
73042
47228
28169
81825
17875
63398
15TR
79078
99129
42736
30TR
57136
99916
23393
2 TỶ
396800
481554
685860
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 28-10-2021

Tây Ninh
0 0900
1
2 28
3 3236
4 46404842
5 58
6 6562
7 7478
8 83
9 9895
An Giang
0 040007
1 16
2 28232529
3 383638
4
5 5554
6 6869
7 7074
8 83
9
Bình Thuận
0 04
1 111319
2 29
3 3036
4
5 575055
6 6560
7 75
8 87
9 97929893

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 28-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 28-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2740
6800
5862
2132
1842
3042
2383
74
0265
8795
946
7136
6058
3798
3648
7228
9078
9309
An Giang - 28-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7070
0000
8283
5523
504
5274
1554
9655
1825
8736
9916
7507
68
0328
6138
3338
8169
9129
Bình Thuận - 28-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1730
1250
5860
9211
4692
7113
3393
3504
1065
7855
7875
2736
57
497
9087
3398
1829
3419

Xem KQXS Miền Nam

21/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

21-10

Tây NinhAn GiangBình Thuận
XSTNXSAGXSBTH
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 21-10-2021

Tây Ninh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 21-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 21-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
An Giang - 21-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Thuận - 21-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

14/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

14-10

Tây NinhAn GiangBình Thuận
XSTNXSAGXSBTH
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 14-10-2021

Tây Ninh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 14-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 14-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
An Giang - 14-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Thuận - 14-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

07/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

07-10

Tây NinhAn GiangBình Thuận
XSTNXSAGXSBTH
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 07-10-2021

Tây Ninh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 07-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 07-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
An Giang - 07-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Thuận - 07-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

30/092021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • dietcontrunghanhlong.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

30-09

Tây NinhAn GiangBình Thuận
XSTNXSAGXSBTH
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 30-09-2021

Tây Ninh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 30-09-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 30-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
An Giang - 30-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Thuận - 30-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 11-11-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

29  ( 8 ngày )
27  ( 5 ngày )
67  ( 5 ngày )
31  ( 4 ngày )
78  ( 4 ngày )
32  ( 4 ngày )
92  ( 4 ngày )
30  ( 4 ngày )
69  ( 4 ngày )
71  ( 3 ngày )
58  ( 3 ngày )
88  ( 3 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

29  ( 14 ngày )
17  ( 12 ngày )
64  ( 8 ngày )
69  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )
65  ( 6 ngày )
80  ( 6 ngày )
04  ( 5 ngày )
38  ( 5 ngày )
55  ( 5 ngày )
22  ( 5 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

51 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
26 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
44 ( 3 Ngày ) ( 7 lần )
86 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
36 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
60 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
42 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
05 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
09 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
10 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
41 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
91 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
43 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
74 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
40 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
02 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
01 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
21 Lần 0
0 18 Lần 0
21 Lần 0
1 18 Lần 0
7 Lần 0
2 14 Lần 0
12 Lần 0
3 20 Lần 0
27 Lần 0
4 26 Lần 0
18 Lần 0
5 14 Lần 0
15 Lần 0
6 18 Lần 0
13 Lần 0
7 13 Lần 0
15 Lần 0
8 9 Lần 0
13 Lần 0
9 12 Lần 0
Thể thao Bóng rổ Thể thao trực tiếp Bóng đá Baccarat casino Cá độ thể thao Casino game poker Game casino poker Casino game nổ hũ Baccarat Trò chơi poker sòng bạc Game poker Trò poker Baccarat